Masa Keemasan Arab-Islam.

Minggu, 7 April 2013

Pada masa Dinasti *Abbasiyah yang berpusat di Baghdad, Arab-Islam mencapai masa keemasannya. Dalam wilayah dan pemerintahan Islam itu banyak berhimpun suku-suku bangsa non-Arab, diantaranya yang terbesar Persia dan Turki.

Dinasti Abbasiyah banyak sekali menempatkan orang-orang Persia untuk jabatan penting dalam pemerintahan, sehingga persaingan antara orang-orang Arab dan Persia semakin ketat dan cenderung terbuka. Persaingan antara kedua golongan itu dilambangkan antara lain dalam perebutan kekuasaan antara dua putra Khalifah *Harun ar-Rasyid, yaitu al-Amin yang didukung oleh orang-orang Arab dan al-Ma’mun yang didukung oleh orang-orang Persia. Dalam konflik itu, al-Ma’mun keluar sebagai pemenang. Peristiwa ini melambangkan jatuhnya dominasi Arab ke tangan Persia dalam pemerintahan Dinasti Abbasiyah.

Sumber : Ensiklopedi Islam

Kontributor : Dra. Mariam, M.A./Subpok Arab
Hak Cipta © Kementerian Pertahanan Republik Indonesia