KEGIATAN SET


Kegiatan Rakornis Diklat Badiklat Kemhan T.A. 2012

Badiklat Kemhan sebagai Badan pelaksana teknis Kementerian Pertahanan di bidang pendidikan dan pelatihan mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan Diklat guna meningkatkan kualitas personel pertahanan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas personel pertahanan adalah dengan meningkatkan penyelenggaraan Diklat di lingkungan Kemhan dalam rangka memenuhi standar mutu, menerapkan kemajuan Iptek, serta mampu menjawab tantangan tugas untuk menghasilkan lulusan Diklat yang berkompeten.

Dalam rangka menghasilkan lulusan Diklat yang berkompeten, Badiklat Kemhan telah selesai melaksanakan Rakornis Diklat Badiklat Kemhan T.A. 2012 yang bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan Diklat di lingkungan Kemhan melalui penyampaian evaluasi program pendidikan dan pelatihan  di  jajaran  Badiklat Kemhan T.A. 2011, rencana kebutuhan Diklat T.A. 2013, pemecahan permasalahan penyelenggaraan Diklat  di lingkungan Kemhan dan mendapatkan umpan balik dari instansi terkait dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan Diklat serta menyelaraskan penyelenggaraan Diklat di lingkungan Kemhan dan TNI. Rakornis   Diklat  telah  dilaksanakan pada tanggal 22 Februari di Badiklat Kemhan  dan diikuti   oleh  49  personel  Kemhan, TNI/Angkatan,  dan  Instansi lain yang berjumlah 49 orang terdiri dari :

Kemhan :  39 orang
TNI/Angkatan :  7 orang
Instansi lain:  3 orang
Rakornis  Dibuka  oleh   Kabadiklat   Kemhan dan   dilanjutan  dengan  paparan-paparan
sebagai berikut :
1. Paparan Evaluasi Diklat T.A. 2011  oleh  Ses  Badiklat  Kemhan  yang  diwakili oleh Kabag Sisdiklat Set Badiklat Kemhan.
2. Paparan Kebijakan Diklat Oleh Karopeg Setjen Kemhan
3. Paparan Kapusdiklat Badiklat Kemhan

Hak Cipta © Kementerian Pertahanan Republik Indonesia